Wie wordt de nieuwe Nachtburgemeester van Tilburg?

Ontwikkeling van het ambt van Nachtburgemeester

Volgend jaar heeft Tilburg dertig jaar een Nachtburgemeester. De eerste twintig jaar was het een eretitel, te vergelijken met de positie die Jules Deelder in Rotterdam inneemt. Sinds 2006 kent Tilburg een officiële Nachtburgemeester. Het grote verschil tussen de officieuze en officiële Nachtburgemeesters is dat de officiële hun nachtburgemeesterschap inhoud gaven. De afgelopen tien jaar was de Tilburgse Nachtburgemeester niet meer louter een kroegtijger en/of een culturele veelvraat met een bijna mythische status, maar iemand die een inhoudelijke visie had op de rol van een Nachtburgemeester en daar invulling aan gaf. Bijvoorbeeld door het organiseren van (nachtelijke) evenementen en acties en het publiceren over De Nacht.

De Tilburgse Nachtburgemeester werd de afgelopen tien jaar niet gekozen, maar benoemd door een select gezelschap, waaronder de vertrekkende nachtburgemeester. Vanaf dit jaar wordt definitief gebroken met die (n)achterkamertjespolitiek. En daarvoor is een belangrijke reden.
Het nachtburgemeesterschap heeft de laatste jaren in Nederland een stevige ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels kent Nederland zo’n twintig Nachtburgemeesters, hoofdzakelijk in grote en middelgrote steden. Op een enkele uitzondering na, zijn dat geen ‘Jules Deelders’ meer, maar actieve mannen en vrouwen die hun stad meer laten bruisen, die opkomen voor de belangen van mensen die in de nacht hun geld verdienen en van mensen die ook ’s nachts van de stad willen genieten. Ook zijn er Nachtburgemeesters die het niet schuwen om voor mensen op te komen die in het verdomhoekje zitten, die te weinig gehoor krijgen bij de bestuurlijk verantwoordelijke kantoortijgers.
Langzaam maar zeker beginnen Nachtburgemeesters in Nederland zich een positie te verwerven, waardoor zij werkelijk invloed kunnen uitoefenen op dossiers als (verkeers)veiligheid en horeca- en evenementen- en cultureel beleid. Zo heeft de Nachtburgemeester van Zwolle ervoor gezorgd dat er in kroegen in zijn stad fietsverlichting wordt verkocht.